top of page

Het Vaderhart van God

 

Waarom het Vaderhart van God zo belangrijk voor ons is.

God zelf openbaart zich wereldwijd meer en meer, in wie Hij is:
Een liefdevolle Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, all inclusive.

Hij is onze Maker. Wij, de mensen, zijn de kroon op de schepping. God verlangde en verlangt  ernaar om in een optimale verbinding te leven met de mens, zijn kinderen. Hij wil dat niemand verloren gaat!

Er ontstond een breuk tussen Hem en ons, zijn kinderen, doordat de zonde in de wereld kwam. Hij heeft er van zijn kant alles aan gedaan om de verbinding te herstellen. En dat was een ongelooflijk groot offer wat Hij daarvoor bracht: Hij gaf zijn enige Zoon! Alleen via Hem, Jezus van Nazareth, kan die verbinding weer hersteld worden.

Het is aan ons om dat aan te nemen of te verwerpen.
Maar ALS je Hem aanneemt als Redder en Verlosser... dan gebeurt er wat!

* Je wordt aangenomen als Gods kind, welkom in zijn familie
* Je bent oké bevonden (omdat je IN CHRISTUS bent!)

* De Heilige Geest komt in je wonen en werken

* Je hart wordt vernieuwd
* Je identiteit wordt hersteld
* Je DNA wordt vernieuwd (Divine Nature Accepted)

* Je bent niet meer onder de wet maar onder de genade

* Je kunt nu in een open verbinding leven met Abba

* God de Vader houdt net zoveel van jou als van zijn Zoon

Om dat grote geschenk te kunnen ontvangen is het nodig om Hem en zijn hart echt te leren kennen.
En Hij wil graag gekend worden!

Zoek en je zult vinden...
Klop en de deur zal; open gaan..
Bid en er zal je gegeven worden!

Jeremia 29:13
Als je Mij zoekt met heel je hart, zul je me vinden!

Het Vaderhart van God is geen beweging, geen activiteit en ook geen kerk.  Wij zijn ook niet Het Vaderhart van God. Wel zijn we IN ZIJN HART en zijn hart is in ons hart. En die wetenschap, plús dat te kunnen ervaren, dat veranderde ons hele leven!

 

Romeinen 8:19
De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn.

Als we met ons hoofd weten dat we geliefde kinderen zijn van God, maar het niet kunnen ervaren, hebben we het hart van een wees.

We gedragen ons dan als een slaaf.
We moeten, moeten, moeten...
Erkenning en waardering denken we te krijgen door goed te doen, te verdienen en te presteren.

Een wees kent geen onvoorwaardelijke liefde en zal gauw gekwetst zijn als hij/zij iets ervaart als onrecht.

Een kind wat veilig gehecht is weet dat zijn vader of moeder goed is, zelfs als hij even afwezig is of streng.

Lees hierover verder in de artikelen op deze site.

 

IMG-6377b.jpg
bottom of page