top of page

 

Hoe kan ik Gods liefde meer ontvangen en ervaren?

Een Visje op mijn gepimpte Bijbel zegt:
Als je alleen maar kennis hebt over God,
blijf je alleen maar een kennis van God.

Als we in de Bijbel het woord KENNEN tegen komen, betekent dat het kennen van hart tot hart.

Kennen met intimiteit, in veiligheid en geborgenheid. Kennen in een optimale verbinding.

Dat is Vaders verlangen. Om zo’n relatie met zijn kinderen te hebben.

En hoe verdrietig is het als wij alleen maar leven in de positie van toeschouwer, van een kennis op afstand. Of dat we wel heel erg verlangen naar die relatie met Hem, maar er steeds niet bij kunnen komen, als het ware..

Ik heb veel mensen gesproken die zeggen: Ik wist met mijn hoofd dat God van me houdt, maar het moest eerst nog zo’n 30 cm zakken.
Maar als je dan vraagt: ‘Hoe heeft dat kunnen gebeuren, hoe is het uiteindelijk geland?’ dan blijkt het toch vaak moeilijk om daar een antwoord op te geven.

Er kunnen door allerlei oorzaken blokkades, barrières en belemmeringen in ons leven of ons denken zijn gekomen waardoor we afstand tot Hem ervaren. Vaak zijn wij degenen die de afstand creëren.

Dan kan hij wel met open armen op ons staan te wachten, maar dat gaat dan niet lukken.

Ik wil graag met jullie kijken naar drie dingen:
A* hoe is dat, als je wél meer en meer Gods liefde ervaart?

B*een aantal blokkades die in de weg kunnen staan.

C* Hoe kan ik praktisch me uitstrekken naar het meer ontvangen en
  ervaren van Gods liefde?

A. Hoe is dat, als je Gods liefde meer en meer ervaart?
 

Het is als een bodem in je bestaan. Er ontstaat zoiets als een veilige hechting.
Je weet, als je tot geloof bent gekomen, dat je in liefde verbonden bent met Hem die jou ontworpen heeft, die jou het leven gaf. Je hebt geleerd dat je dan gerechtvaardigd bent.. Maar wat is dat precies?  Wel, het betekent dat je aanvaard bent en goedgekeurd. Je hoeft niet meer bang te zijn voor afwijzing of veroordeling.Je mag ervan overtuigd zijn dat je een geliefd kind van God bent.

Zijn vrede, Shalom, die alle verstand te boven gaat, kan onverwacht over je komen…
de Shekinah, de tegenwoordigheid van God, zijn heerlijkheid
Khabod, zijn zwaarte, maar dan wel vol liefde
Ik denk dat dit is wat gebeurde in de Bijbel bij Daniël, bij Stefanus, bij ....

Een praktische opdracht….
Stel je voor – en je mag je ogen daarbij dicht doen - dat je op een heerlijk rustig en veilig plekje bent.

Je ontspant, je geniet, je hoeft niks, je moet niks…
Dan realiseer je je dat Jezus daar ergens aanwezig is, iets verderop. Hij kijkt naar je en maakt een uitnodigend gebaar, zo van: ‘Kom maar’.
Wat gaat er dan als eerste in je om?
Ren je naar hem toe en vlieg je hem om de hals?
Of kijk je eerst eens even hoe zijn pet staat?
Of .. zoek je een plekje om je te verstoppen?

Dat laatste kan een indicatie zijn dat er een blokkade is, waardoor je moeite ervaart om dicht bij God te zijn en zijn liefde te kunnen ontvangen. Ik noem er een paar, maar het is altijd goed om aan God te vragen of Hij zelf mogelijke blokkades, belemmeringen en barrières wil openbaren.

B. BLOKKADES

1. Onjuiste gedachten / overtuigingen over wie God is en wie wij in Gods ogen zijn.
satan is de vorst van de leugen en hij weet, dat
* als we bang zijn voor God of
* als we ons schamen en schuldig voelen,

dat we niet dicht bij Hem durven te komen.
 

Hoe denk jij dat God naar jou kijkt?
Als je altijd geleerd hebt dat je slecht bent en zondig, een worm, niet waardig om ook maar iets te ontvangen, dan zal je wellicht zo over jezelf zijn gaan denken en je zo voelen. Dat nodigt niet direct uit om nu eens even bij Pappa op schoot te gaan zitten.


Als je bent gaan geloven dat het allemaal niet voor jou is.
Dat jij minder waard bent dan een ander..
Als je geen onvoorwaardelijke liefde hebt leren kennen, zal je op je hoede zijn, want wie weet wat God van je afpakt of van jou wil als je Hem toelaat in je hart.


Als je hebt ervaren dat liefde onveilig is…
Als je denkt dat God liefhebben MOETEN is (want anders….!)

...

Het kan ook zijn dat je vroeger geen koestering van je ouders hebt ontvangen, terwijl elk kind ernaar hunkert, omdat een mens dat gewoon nodig heeft. Je kunt dan gaan geloven dat je het niet nodig hebt.
Want, het is meer acceptabel om te denken dat het aan jou ligt, of dat jij er de oorzaak van bent, dan om steeds weer geconfronteerd te worden met de schrijnende pijn van het gemis.

Dus, dan is het belangrijk om de leugens te herkennen die we zijn gaan geloven over wie God is en wie wij in Gods ogen zijn. Dan is het goed dat je onderzoekt hoe God werkelijk is, naar Geest en Waarheid! Kijk in de Bijbel naar hoe Jezus is, want Hij zegt: Als je mij kent dan ken je de Vader!

Als je God vraagt: Wilt U mij laten herkennen waar ik gedachten of overtuigingen heb die niet kloppen met uw waarheid? dan zal Hij zeker luisteren en antwoord geven!

2. Als wij onder de zonde leven, niet wedergeboren zijn, is er afstand tussen God en ons.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Welke weg? Waar naartoe? Naar het hart van de Vader. Naar de intimiteit met Abba. Dat kan pas als we een keus hebben gemaakt dat Hij de Heer van ons leven mag zijn. Niet alleen zéggen dat Hij Heer van je leven mag zijn, maar je ook aan Hem onderwerpen! Hem aannemen als Redder en Heer betekent in Hem geloven én Hem volgen, dienen, gehoorzamen.

 

En als je die keus maakt en je meer en meer laat leiden door de Heilige Geest, die in je hart werkt, als je 'teachable' bent en je laat onderwijzen, dan gaat God op zo'n manier in je werken dat Hij jou meer en meer buigt en kneedt en vormt totdat je wordt als zijn Zoon Jezus.

Het mooie is dat er van Gods kant geen afstand is, want Hij komt naar zondaars toe. Alleen wij hebben vaak het 'Adam & Eva syndroom' en durven Hem niet onder ogen te komen.
Als we met Jezus aan het kruis zijn gestorven en begraven en opgestaan in een nieuw leven, zijn we schoongewassen. We zijn dan IN CHRISTUS, zoals Paulus ons bij herhaling laat weten. Dan mogen en kunnen we weer in die optimale verbinding terug komen met onze Vader, zoals Adam en Eva in het Paradijs.

Niet omdat wij in onszelf rechtvaardig (goedgekeurd, oké) zijn, maar omdat we IN CHRISTUS oké zijn.
En dan woont de HG in ons, die helpt ons om dingen die nog in de duisternis zijn aan het licht te brengen. Als Gods licht erover schijnt ervaren we vrijheid en blijdschap en vrede, dan kunnen we meer in de intimiteit met Vader komen.

3. Als we leven vanuit onze ziel:

We hebben een geest, een ziel en een lichaam. Onze geest is dat deel wat tot leven is gekomen bij onze wedergeboorte. Je kunt dat beschouwen als de binnenste driehoek. De Heilige Geest zegt: Ik verzegel jou. Dus onze geest is verzegeld, blijft in de perfecte staat waarin God ons herschapen heeft. Dat deel kan rechtstreeks contact maken met Gods Geest. Dat deel is het waar Vader naar kijkt als Hij naar ons ziet, en dat deel is IN CHRISTUS, dus goedgekeurd.

Onze ziel, de driehoek daar omheen, bestaat uit drie delen: Wil, Verstand, Gevoel.
Onze ziel is nog niet hersteld. Daarin zit nog oude pijn opgeslagen. Bovendien wil de ziel graag regeren in plaats van de regie aan Vader God over te geven. Het is, zeg maar, ons vlees.

 

Soms staat onze Wil bovenaan. Die wil graag de leiding, terwijl Gods Geest ons dan influistert:

'Ben je bereid jouw wil ondergeschikt te maken aan Gods wil?'
Dan zal blijken of we ons echt aan God hebben overgegeven of dat wij nog steeds zelf op de troon zitten. Ik herinner me een moment dat ik aan het douchen was. Terwijl het water neerstroomde op mijn hoofd, zei ik tegen God: "Ik besluit mijn wil te onderwerpen aan uw wil. Ik buig mijn nek voor U, want ik wil niet HARDnekkig zijn...". Op dat moment stroomden er tranen uit mijn ogen, die zich vermengden met de douchestromen. Ik voelde zoveel zwakheid en kwetsbaarheid, maar ook rust en vrede. Dit was goed!

Ons verstand kan ook de leiding nemen. Dat is eveneens 'leven vanuit de ziel' in plaats van 'leven door de Geest'. Hoe meer we vertrouwen op ons verstand, hoe minder we kunnen vertrouwen op God. Er kunnen niet twee kapiteins op één schip zijn.
Hier in het Westen hebben we over het algemeen last van Grieks denken. Rechtlijnig, eenduidig, rationeel. Het Hebreeuwse denken is meer 'rond denken', kent meerdere uitleglijnen en dimensies. Vooral mensen die vervreemd zijn van hun gevoel, zijn gewend alles met hun hoofd te doen. Ze weten dat ze leven, maar vaak is het meer geleefd worden of overleven dan werkelijk leven in volheid.

Leanne Payne schrijft in een van haar boeken over 'de ziekte van introspectie'. Ze legt uit dat je niet tegelijk kunt genieten van de smaak van een appel, terwijl je die opeet en erover na kunt denken hoe het is om een appel te eten. Of je ervaart, ;of je bent bezig met je hoofd.
Zo kan ons verstand ons behoorlijk in de weg zitten bij het ervaren van wie Abba VAder voor ons wil zijn. Als we alles willen beredeneren, als alles met ons verstand verklaarbaar moet zijn, als alles in ons hoofd moet kloppen, dan maken we God klein. Hij past niet in ons denkkader, want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten.

We kunnen ons ook laten leiden door ons gevoel. Het derde deel van de ziel, waarin we nog niet volmaakt zijn. In ons gevoel zitten pijnlijke herinneringen. Daar zitten ook de onverwerkte emoties, die we hebben doorgeslikt in plaats van op een gezonde manier verwerkt. Als we ons laten leiden door onze gevoelens, komen we bedrogen uit. Bovendien is dit, net als bij de wil en het verstand, een onjuiste manier van ons laten leiden, waardoor we God afwijzen als Leidsman in ons leven.

De ziel is dat deel van ons dat mag leren buigen, in plaats van de I van 'ik' naar de 'C' van Christus.
Tim Keller heeft een prachtig boekje geschreven over het afsterven van het ik. Bevrijd van jezelf.

Leven vanuit onze ziel staat leven door de Geest in de weg. Ons 'ik' regeert in plaats van de regie aan God over te laten. Dat verhindert ons om in optimale verbinding met Hem te leven.

4. Als we niet vergeven, maar bitterheid en wrok toelaten en koesteren
Dat is absoluut een blokkade om geestelijk verder te groeien en dichter bij het hart van God te komen.

 

5. Als we geleerd hebben ons af te sluiten voor onplezierige gevoelens, zullen we ook plezierige gevoelens minder ervaren.
Als we negatieve associaties hebben met LIEFDE, dan zal een deel van ons ernaar blijven hunkeren om het te ontvangen, en een deel van ons zal denken dat het zich beschermen moet tegen liefde. (Boek Hiding from love)

6. Als er een verblinding is in onze geest, een versluiering, een soort betovering, waardoor een deel van ons niet helder kan denken en voelen. Vaak gebeurt dit bij heel jonge kinderen, soms al vanaf de conceptie of in de baarmoeder, als ze daar met afwijzing te maken krijgen. Maar soms heeft het ook te maken met satanische acties, zoals slachtoffers van satanisch ritueel misbruik.

7. Andere wonden en gebondenheden.

Ik denk dat het goed is om deze blokkades helder te krijgen, en ik denk dat dit een gebed is naar Gods wil. Dus, als je vraagt of hij deze belemmeringen aan het licht wil brengen, dan zal Hij er iets mee doen. Gelukkig doet Hij dat niet als een enorme vracht ellende die over je wordt uitgestort, maar heel liefdevol en op maat. En vervolgens mag jij jouw verantwoordelijkheid nemen en datgene doen wat van jou wordt gevraagd hierin.

 

C. Goed, dan nu over naar:
Hoe kan ik, voorbij deze blokkades, meer van zijn liefde ontvangen en ervaren?

A. Weten dat het er is en dat er meer mogelijk is dan alleen het weten.

B. geloven dat het er is en dat het er ook voor jou is.

C. Ervoor kiezen: U mag een Vader voor me zijn!

D. Er bewust voor kiezen: ik wil een kind van U zijn!

E. Teachable zijn en gehoorzamen

F. Je ervoor open stellen en je ernaar uitstrekken. Jos Douma kwam met de vraag: Strek jij je armen naar Hem uit als een rietje of als een vergiet?

G. Bewust aannemen.  Vgl. hoe ga je om met negatieve en met positieve ervaringen?
Het is als met een cadeau aannemen en uitpakken. Kan je dit bewust ontvangen en jezelf gunnen?

H. Laten landen en wortelen. Hoe? Combinatie van rechter- en linker hersenhelft. Woorden, taal plus….. Muziek / creativiteit / lichaamstaal / mediteren / inprenten 30 dagen+ / wandelen met God (!)

I. Eenheid en Verbinding met God de Vader, Zoon en Heilige Geest.
J. In eenheid van ziel, geest en lichaam Jac. 2:26,
k. In eenheid en verbinding met God, de ander en mezelf

bottom of page