top of page

Het hart van een wees

Als je het hart van een wees hebt, gedraag je je als een slaaf. Dat heeft en belemmerende  invloed op een optimale verbinding tussen jou en God, tussen jou en de ander en tussen jou en jezelf. Het maakt het moeilijk om tot je doel te komen: God liefhebben boven alles en de ander als jezelf.

Invloed op de relatie met God:

Als je het hart van een wees hebt
- vind je het moeilijk God te vertrouwen
- weet je je niet een geliefd kind van de Vader
→ is het onveilig om afhankelijk te zijn van God
→ kun je je niet volledig aan Hem overgeven
→ kun je niet in Gods nabijheid verkeren  terwijl dat juist ‘the place to be’ is om dit te herstellen
→ kun je niet een leven leiden, geleid door de Heilige Geest
→ is het moeilijk(er) om Gods stem te verstaan en zijn liefde te ontvangen
→ ben je teleurgesteld of verbolgen als de dingen niet gaan zoals jij graag wilt, komen er gedachten als: Waarom doet God mij dit aan? Waar heb ik dit aan verdiend?
→ kun je niet optimaal genieten van intimiteit met God als liefhebbende Vader


Als je het hart van een wees hebt, heeft dat
Invloed op de relatie met de ander:

- voel je je vaak alleen staan
- denk je soms dat je niemand nodig hebt
- zie je anderen niet als familie
- ben je eerder gericht op je eigen noden en behoeften dan die van een ander
- zal er eerder sprake zijn van rivaliteit en concurrentie
- is er wantrouwen naar anderen
- heb je allerlei afweermechanismes en beschermingsstrategieën nodig om te kunnen overleven
- ben je bang voor afwijzing en kritiek
- is er vaak angst voor mensen
- zoek je steeds naar erkenning van mensen of raak je gefrustreerd of ontmoedigd als dat er niet is
- heb je de neiging om te overheersen of terug te trekken
- heb je moeite met intimiteit en verbinding met de ander


Als je het hart van een wees hebt, heeft dat
Invloed op je eigen hart:
- ken je niet de ervaring van werkelijk geliefd zijn
- voel je je vaak alleen staan
- heb je de gedachte: ik hoor er niet werkelijk bij
- ervaar je vaak onrust en onvrede van binnen
- kun je niet tevreden zijn met wie jij bent
- zoek je naar controle
- moet je zoveel dingen
- denk je: hoeveel ik ook doe, het is nooit genoeg
- denk je: hoe goed ik ook mijn best doe, het is nooit goed genoeg
- heb je een verdeeld hart: iets in mij wil dit, iets wil dat..
- of je idealiseert je zelfbeeld en negeert je valkuilen, je zwakheden en tekorten
- vind je het moeilijk om anderen in je leven toe te laten

bottom of page