• hinkesmit

lifechanging prayer


Zow.. echt een mooi boekje, wat ik nu aan het lezen ben.. Honger naar echtheid, van George Verwer.

Daar las ik het volgende gebed:

Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden; van het verlangen verheerlijkt te worden; Van het verlangen geëerd te worden; van het verlangen geprezen te worden; van het verlangen verkoren te worden boven anderen; van het verlangen geraadpleegd te worden; van het verlangen goedgekeurd te worden; van de angst vernederd te worden; van de angst geminacht te worden; van de angst een berisping te ondergaan; van de angst vergeten te worden; van de angst uitgelachen te worden; van de angst onrechtvaardig behandeld te worden; van de angst verdacht te worden; En Jezus, verleen mij de genade om te verlangen dat men anderen meer lief heeft dan mij, dat men anderen meer waardeert dan mij, dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik, dat anderen gekozen worden, en ik opzij gezet, dat anderen geprezen worden en ik onopgemerkt blijf, dat men te allen tijde aan anderen de voorkeur geeft, dat anderen heiliger mogen worden dan ik, als ik maar zo heilig wordt als nodig is.

#gebed

0 keer bekeken

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon