• hinkesmit

bouwen


Bouwen

Wanneer je een kerk wilt gaan bouwen breng dan geen mensen bijeen om hout en om stenen te sjouwen of te tekenen alleen.

Wanneer je Gods kerk op wilt bouwen, breng dan maar mensen bijeen van wie je echt wilt gaan houden, al kan je dat niet alleen.

Veroordeel er niemand die lui is, die dom is of altijd verliest, dwing niemand tot scheiden of trouwen, het gaat er niet om dat jij kiest.

Begin niet meteen over zonde, een mens voelt zich vaak al zo slecht. En als je vol zit met wonden verlang je naar liefde, oprecht.

Wanneer je Gods kerk wilt behouden, vertel mensen over Gods hart, zijn hart dat je echt kunt vertrouwen, al is het jouwe puur zwart.

Zijn liefdevol hart, vol van goedheid, dat huilt met je mee om het leed, waarvan Hij je graag wil genezen zoals Jezus dat destijds deed.

Wanneer je Gods kerk op wilt bouwen, dan doe je wat Jezus deed. Dan sla je je armen vol zegen genadig om iedereen heen.

Hinke Braam-Smit

Geinspireerd door


0 keer bekeken

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon