top of page

Vrij van vrijmetselarij, van satanisme, van cults en sektes?

Waarom is het zo moeilijk om los te komen als deelnemer van groepen als deze? We zetten een aantal factoren op een rijtje. 1 emotionele verbinding Soms zijn mensen al generaties lang geworteld in deze groep. Het is je hele leven: je sociale netwerk, je vriendengroep, je ‘familie’. Binnen de groep ben je geaccepteerd, je mag er zijn, je hoort erbij. 2 loyaliteit Er zijn geschreven én ongeschreven regels. Één van de ongeschreven regels is dat je gevoelsmatig trouw wilt zijn aan al deze mensen waar je zoveel mee hebt ervaren en beleefd. ‘ Je bent één van ons en dus doe je zoals wij’. Daar horen mooie en minder mooie kanten bij, maar het is 'not done' om je hiervan af te keren en je vrienden de rug toe te keren. 3 financieel Je hebt - flink - geïnvesteerd, want je bent een gezien lid van de groep. Als je veel bijdraagt aan de kas van de club, dan ben je daarin ook geworteld. Een stuk van jouw vermogen ligt daar in. Als je er uit stapt lijken de beloften en zekerheden voor jouw toekomst hiermee verloren te gaan. 4 macht, eer, positie en identiteit Je komt hogerop in de club als je góed bent in de dingen die je doet óf als je maniertjes weet om de ladder van hiërarchie hoger op te komen. Hoe meer je stijgt, hoe meer aanzien, macht en eer je ‘krijgt’. Stel dat je je ontworstelt aan dit hele gebeuren, dan stort je hele - zorgvuldig opgebouwde - kaartenhuis in. Het doet pijn, je raakt alles kwijt wat je dierbaar is. Maar bovendien: Wie BEN je dan nog? Grote kans dat je hele identiteit samengegroeid is met de club. Wat blijft er dan van jou over? 5 geloften en eden Geheimen Inwijdingen


Offers Het is bekend dat je in clubs als deze stap voor stap meer geloften aflegt en meer geheimen mee te dragen krijgt. Als je een verbond sluit heeft dat altijd twee kanten: je krijgt iets én het kost iets. Nu denk ik aan de kikker in de pan water, waar langzaam de temperatuur oploopt. De kikker blijft zitten. Juist omdat het zo geleidelijk gaat. Als elke keer jouw geweten een stukje opgerekt wordt, zullen je grenzen zich verleggen. Alles wat eerst zwart of wit was zal opgaan in vele tinten grijs. Als je over je eigen grenzen bent gegaan weet je diep can binnen dat je fout zit. EIGENLIJK kan dit niet... Máar je bent medeplichtig. En mede schuldig. En loyaal. Je zit erin vast. En je bent op zóveel manieren gebonden, dat het onmogelijk lijkt om hier nog uit te kunnen komen. Lijkt....? Tenzij God ingrijpt. En jij er écht uit wilt. En dan nóg zul je niet alles eerlijk opbiechten. Want dat heeft grote consequenties voor jou én voor de mensen die dicht om je heen staan. Zolang er verborgenheden blijven, blijft er duisternis. Zo lang er duisternis is blijft satan macht houden. Zolang er duisternis is, blijven er slachtoffers. Slacht- offers, letterlijk. Geslacht ten koste van de pleziertjes van hoge heren. En dames. De elite, die zijn eigen prioriteiten stelt. Die zijn eigen wetten en regels kent. Die onaantastbaar lijkt vanwege een slim en geslepen systeem van machtsposities in overheden, politieke groepen, rechtsordes, etc. Volkomen dichtgetimmerd, zo lijkt het. Bijzónder lastig om bewijzen te kunnen overleggen. Voor deze groep mensen, de opgeofferden, is het dat ik schrijf. Dat ik mijn mond open doe. Dat ik niet zwijgen kan en mag. Als er geen God was zou het een geval van grote onmacht zijn. Hopeloos. Zowel voor slachtoffers als daders. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Alles wat verborgen is in de duisternis ZAL aan het licht komen. Dat is een belofte van God en kijk maar om je heen. Dit proces is al in werking gezet. Hoe dit komt? Omdat God meer en meer zaken aan het licht brengt en er meer en meer mensen bidden. Het juk van het onrecht ZAL verbroken worden. De banden van de duisternis ZULLEN verbroken worden! Het is goed om te herkennen wat zoal die -onzichtbare - banden zijn: ⁃ banden van manipulatie en toverij ⁃ banden van onreinheid ⁃ banden van de dood ⁃ onreine banden ⁃ occulte banden ⁃ religieuze banden Wie gevangen zit door zóveel banden KAN bevrijd worden, met hulp van God. En als je er niet van bevrijd wordt, zullen ze jou gebonden houden. Er zijn slachtoffers die hun mond open doen. Als ze de moed hebben om met hun verhaal te komen moeten ze vaak door muren heen. Muren van tegenwerking. Muren van ongeloof. Muren van onbegrip. Juist zij hebben het nodig om gehoord te worden en gezien. Dan de daders. Het lastige is dat een dader vaak ook slachtoffer is. Dan moet je door extra muren heen. Naast de eerder genoemde, zijn er ook de muren van schuld en schaamte. En de muren van onrecht wat jou is aangedaan. Daar is erkenning voor nodig, absoluut! En vervolgens... ook eerlijk kijken naar jouw aandeel. Het is gemakkelijker om te wijzen met de vinger naar anderen, maar wanneer kan je eerlijk álles erkennen wat jouw eigen part is? Of je er nu voor gekozen hebt of er in geduwd bent? Het wachten is op de moed van daders die écht benoemen hoe groot de duisternis is. Die eerlijk verwoorden wáar de tentakels van de duivel zich als giftige wortels van onkruid doorheen gewoekerd hebben. Die herkennen, erkennen en bekennen wat zwart is en wat wit, en die oprecht benoemen waar al deze tinten grijs voor staan. Die bereid zijn schoon schip te maken, zodat ze zelf VRIJ worden én anderen kunnen helpen op de weg naar vrijheid! Wát het ze ook kost... OF... Dat God gaat komen met ‘de geest van verootmoediging en inkeer’. The spirit of supplication and grace. Dán vallen alle muren om. Dán gaan de beerputten open. Dán kan het licht doordringen in alle duistere plekken. Dán zal iedereen zien wat werkelijk wit is en wat zwart. Wat recht is en wat onrecht.

Comentários


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page