top of page

Vaderhartuitspraken uit de Bijbel.

IK BEN..
IK BEN er..
IK BEN er altijd..
IK BEN er altijd voor jou..!

Ik ben je God, de Schepper van hemel en aarde.
Ik ben je Vader. Ik maakte je met mijn eigen handen.. Ik koos jou uit.
Ik kende je al voor de grondlegging van de wereld, Ik riep je tot aanzijn.
Mijn ogen waren op jou, ik zag jou, vol liefde. Ik nam je op mijn armen en droeg je vanaf de geboorte. Ik ben jouw bron, jouw fundament.

Ik hou van je, zo diep als een aardse vader maar van zijn kind zou kunnen houden, ja nog veel meer! Onpeilbaar is mijn liefde voor jou, je bent mijn trots, mijn oogappel. Ik maakte je tot een lid van mijn familie.
Als je ouders je afwijzen, Ik wijs je nooit af. Al zou je moeder je bestaan vergeten, Ik vergeet jou nooit! Ik kerfde je naam in de palmen van mijn hand. Mijn gedachten over jou zijn talrijk. De haren op je hoofd zijn zelfs genummerd, zo ben ik met jou begaan.

Ik heb mijn liefde in je uitgestort, mijn volmaakte liefde zal jouw angst uitdrijven. Mijn beloften zijn waar, mijn woorden komen uit. Ik ben goed, Ik ben betrouwbaar. Kom dichter bij Mij, dan kom Ik dichter bij jou.
Geef je lasten maar aan Mij, Ik zal je ervan bevrijden. Ik vergeef je, Ik genees je. Ik verbind je wonden en verlang ernaar je heel te maken. Als je vermoeid bent geef Ik je nieuwe kracht, als je verzwakt bent maak Ik je sterk.

Ik ben jouw Vader. Een goede, een veilige, een betrouwbare Vader.
Bij Mij mag je schuilen. Als je bang bent of moe? Kom, ren maar naar Mij toe! Niemand kan je roven uit mijn hand. Mijn armen zijn altijd onder jou om je te beschermen. Je zult nooit uit mijn handen vallen.

Breng tijd door met Mij. Laat Mij je leermeester zijn. Ik zal je op mijn schouder dragen en je de wereld laten zien vanuit mijn perspectief. Je zult grote en ondoorgrondelijke dingen zien en meemaken.

Voordat je naar Mij roept, weet Ik al wat je nodig hebt. Ik zal voorzien in al je noden en behoeften, Ik zal je tekorten aanvullen. Ik verzadig je met het goede. Heb oog voor al mijn zegeningen en breng Mij je dankbaarheid.

Ik kan meer doen dan je zou kunnen denken of durven verwachten. Ik wil jou graag leiden, neem mijn hand en laat je leiden. Ik zal je de moed en kracht geven die je nodig hebt.

En als je verdrietig ben, kom bij Mij. Ik ken je tranen, Ik heb ze gezien.
Ik heb ze opgevangen in een kruik en Ik heb je zorgen in mijn boek geschreven.

Ik ben met ontferming over jou bewogen. Telkens als Ik je naam noem denk Ik met tederheid aan je, met diepe ontroering. Ik wil je helpen. Je bent geen wees, je bent geen slaaf. Ik heb je gemaakt tot mijn kind en Ik houd net zoveel van jou als van mijn Zoon Jezus.

Ik ben liefde, mijn hart is vol liefde. Ik ben vol genade en vrede en Ik verlang ernaar genadig te zijn. Mijn trouw duurt van geslacht tot geslacht. Ik ben trouw, Ik blijf altijd dezelfde. In Mij is enkel licht en geen spoor van duisternis.

Proef mijn liefde, mijn tegenwoordigheid. Kom dicht bij Mij, zodat je mijn vrede kunt ontvangen en ervaren. Want jouw hart is onrustig tot het rust vindt bij Mij.

Je kunt Mij naderen zonder angst en vol vertrouwen.
Ik ben God en Ik ben goed.
Ik ben de Koning van alle koningen, de Schepper van hemel en aarde.
Ik wil graag jouw Vader zijn,
Wil jij mijn kind zijn?
en..
Mag Ik de Heer van jouw leven zijn?

bottom of page