top of page
Wees - Kind - Slaaf

Kind – slaaf – wees

 

Gods doel
God schiep de mens om als zijn kinderen te leven in verbinding met Hem.
In het paradijs was het zoals het bedoeld was: optimale verbinding, met God, de Schepper, met elkaar en met zichzelf.
Gewoon, leven in volheid en harmonie, zoals het bedoeld was.

Aan die paradijselijke situatie kwam een einde toen de mens verleid werd.
Wat er ten diepste gebeurde:
Wij mensen (in Adam & Eva) wezen God af, stelden ons vertrouwen op iets anders, stapten uit de verbondenheid en de afhankelijkheid van God, die zo graag als een Vader wilde zijn.
Kijk naar Gods hart in Jeremia 3:19b
En Ik had gedacht, dat gij Mij zoudt noemen: Mijn Vader, en dat gij u van Mij niet zoudt afkeren,

Dat wij Hem afwezen heeft enorme gevolgen, zowel voor God als voor ons.
Leef je dat in, als je gemaakt bent, ontworpen bent om in verbinding te leven met je Maker, hoe is het dan als die verbinding verbroken wordt? Dat is een amputatie die je voelt!


Gods verlangen

Ik heb voor jullie het mooiste land op aarde uitgekozen. Daar liet ik jullie wonen. Ik verwachtte dat jullie mij vader zouden noemen en mij trouw zouden blijven..

Hosea 11:1-4
De Heer zegt: "Toen Israël nog een kind was, hield Ik veel van hem. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar hij ging andere goden aanbidden en liep bij Mij weg. Hij offerde aan beelden, aan zelfgemaakte goden. Toch leerde Ik Israël lopen. Ik nam hem bij de hand. Maar hij wilde niet toegeven dat Ik hem genas. Met de hulp van mensen (de profeten) probeerde Ik hem naar Mij toe te trekken. Ik trok aan hem met koorden van liefde. Ik bevrijdde hem uit de slavernij. Ik bukte Me naar hem toe en gaf hem te eten.
God verlangde naar een intieme, veilige, vertrouwelijke band met ons.


De breuk
Wij verkwanselden deze positie en gaven daarmee de macht die we gekregen hadden om te heersen over deze aarde uit handen.
Maar wat er ook gebeurde:
We raakten daarmee de positie van kindschap kwijt
en kwamen in de positie van wees. Kind zonder Vader.

Daar ging het mis, bij de zondeval en ik denk dat jullie allemaal weten dat God zó graag wilde dat die verbinding hersteld werd dat Hij daarvoor een oplossing gekozen heeft, die Hem  ongelooflijk veel gekost heeft. Dat was een kostbaar offer.
Dat maakt dat wij de mogelijkheid hebben om weer terug te komen in die verbinding, maar dat gebeurt niet vanzelf. Daar zullen we voor moeten kiezen.


Wees
Dus: wij mensen hadden de positie van kind, maar we kwamen in de positie van wees. Kind zonder ouders, zonder hemelse Vader en Moeder.
Bovendien konden vanaf toen onze biologische ouders niet meer volledig het beeld van God weerspiegelen, zoals aanvankelijk Gods bedoeling was.
Als je aardse vader niet veilig, bevestigend, aanmoedigend, trots op je is, dan heb je een leegte. Als je moeder niet zorgzaam, koesterend, liefdevol is, dan geeft ook dat een gat, ergens van binnen.

Wat voor gevolgen heeft dat voor je hart?
Je voelt je eenzaam, diep binnen in je. Je zoekt vervulling van de leegte. Dat kan op allerlei manieren. Of door heel veel erkenning en waardering van mensen te zoeken, iedereen moet jou aardig vinden.. daar heb ik zelf nogal last van gehad.
Het gevolg is dat je niet echt jezelf kunt zijn in vrijheid. Je wordt een soort persoon met heel veel gezichten, want als je het iedereen naar de zin wilt maken waai je met alle winden mee en heb je uiteindelijk net zoveel gezichten als je vrienden hebt.. Hallo, wil de echte ik opstaan?

Andere manieren van het vervullen van je leegte is hard werken, niet voelen en steeds maar doorgaan, of een vorm van verslaving.

Om een beetje een beeld te geven van hoe het eruit ziet als je het hart van een wees hebt of het hart van een kind, even een paar vergelijkingen…

Een kind is welkom bij zijn ouders en mag lekker de kasten open trekken. Een knecht of dienstmeisje of hulp in de huishouding, een werknemer, komt binnen en wordt geacht te gaan werken. Hij verdient daarmee en moet zijn werk goed doen, anders loopt hij kans om weggestuurd te worden.
Een kind kan nooit een ex-kind worden, ook al gaat er veel fout in contacten tussen aardse vaders en moeders.

Als je tegenover God het idee hebt dat je wees bent, kun je niet echt in verbinding met Hem leven. Je bent bang voor Hem of je houdt afstand omdat je bang bent dat je ergens niet aan voldoet, iets niet goed gedaan hebt of dat je afgekeurd zult worden.

Veel mensen weten met hun hoofd dat ze een kind van God zijn, maar kunnen niet geloven en ervaren dat ze een geliefd kind van God zijn en dat ze oké  zijn.

Zolang je twijfelt of je oké bent, blijf je hard je best doen.
Dan gaat het vooral over moeten, moeten, moeten…

Daar komt bij dat traditionele kerken vaak een boodschap hebben afgegeven dat wij mensen slecht en zondig zijn. Misschien ken je het riedeltje: niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zelfs onze beste werken zijn bevlekt met zonden…

Dat is niet echt aanmoedigend om dichterbij te komen.

Bovendien word je dan ook nog vaak voorgehouden dat je van deze God MOET houden en dat je heel veel dingen niet mag..
Ik ken legio mensen die daarin afgehaakt zijn. Vooral ook jonge mensen, die van hun ouders hebben gehoord hoe het allemaal zou moeten, maar die daarin een stuk onechtheid hebben ervaren. Tja, en als het allemaal alleen vorm is en niet echt, dan haken jonge mensen af.
Als je het hart van God NIET kent als een goede en liefdevolle Vader en/of als je minder goede of ronduit slechte ervaringen hebt met je aardse vader, dan is het helemaal niet gek dat je niet bij God in de buurt wilt zijn…

Iemand die het hart van een wees heeft zal eerder rivaliteit ervaren. Zal er moeite mee hebben wanneer anderen bereiken wat zij zelf graag hadden willen bereiken..
Zo iemand zal moeite hebben om met kritiek om te gaan.
Zal snakken naar goedkeuring en daarbij de eigen grenzen overgaan..

 

Laten we kijken naar hoe God het bedoeld had..

Joh. 1:12
Het recht om kind van God te zijn krijg je – als je Jezus aanneemt als Redder en Verlosser.
(Niet: Als je het zondaarsgebed bidt als een formule en vervolgens onveranderd doorgaat. Het gaat over met het hart geloven en met de mond belijden.)

We moeten ons bewust zijn van de positie die we gekregen hebben.
Die we mogen innemen.

We zullen ons die identiteit eigen moeten maken.
Niet alleen wanneer mijn hoofd weet dat ik een geliefd en aanvaard kind van God ben, maar wanneer dat mijn wezen wordt. Dan leef ik vanuit die positie.

Wat je denkt, maakt hoe je je voelt en hoe je je voelt bepaalt hoe je je gedraagt. Gedachte – Gevoel – Gedrag
Denken in je hart en denken in je hoofd.
Want hoe een mens denkt in zijn hart zo IS hij…
Zo leeft en gedraagt hij zich.

Als je denkt dat je niet oké bent voor God, dan voel je je als een wees, dan gedraag je je als een slaaf.
Als je weet dat je een geliefd kind bent van God, dan kom je graag bij Hem, zeker wanneer je bang bent of verdrietig, zelfs als je boos bent en dan kun je van Hem ontvangen wat je nodig bent: liefde, vrede, rust, herstel, genade, kracht, etc.


Eigen ervaring

 • Ik was onzeker of ik wel geliefd, gewild was. Of ik er echt bij hoorde.
  ik had veel last van schuld, schaamte, zelfoordeel en zelfafwijzing
  ik schoof mezelf vaak uit beeld en op andere momenten teveel op de voorgrond: onbalans aandacht zoeken en vermijden
  belangrijk willen zijn
  jaloers op succes of positie anderen
  kritisch en oordelend
  bang om dichtbij God te komen
  ontevreden en ondankbaar
  moeite met vertrouwen
  geen rust en vrede in mijn hart
  moeten, moeten, moeten
  angst om niet genoeg te doen
  angst om niet goed genoeg te zijn of doen
  alles draaide om mij
  zwartwit denken, goed fout vergelijken = oordeel

   

3- Pas als je WEET en WEET en WEET dat je deze positie mag innemen en je leeft daarin, dan kan je uit een vrije wil een keus maken:

IK GEEF MIJ OVER!

Alles wat je daarvoor doet op het gebied van overgave is niet volledig. Wat denk je wat er gebeurt wanneer je jezelf weggeeft voordat je jezelf gevonden hebt?
Hoe is dat, in een huwelijk en naar God toe?
Eens even over doordenken en met elkaar over praten..

Vergelijk naar school moeten of een opleiding willen doen.
vergelijk de liefde moeten bedrijven of verlangen de liefde te bedrijven.

Dan komen we bij het hoofdstuk BONDSLAAF.
Een slaaf die het recht had om vrij te worden, maar die wist: Ik ben bij deze meester op de goede plek, ik kan het niet beter krijgen, kon ervoor kiezen om vrijwillig te blijven.

Ex. 21:6 Maar als de slaaf duidelijk zegt: "Ik houd van mijn heer, van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik wil niet als vrij man weggaan,"  dan moet zijn heer hem bij de rechters van zijn stad brengen. Hij moet hem bij een deur of deurpost zetten en een spijker door zijn oor in de deur of deurpost slaan. Daarna zal de man voor altijd zijn slaaf blijven.

Zolang we nog dienen vanuit verkeerde motieven, zoals angst of dwang, zullen we dat diep van binnen ervaren als onrecht.
Als wij echt leven in de positie van geliefd kind van God, kunnen we vanuit een vrije keus van het hart ervoor kiezen om ons over te geven en Hem te willen dienen.
Dan hebben we niet meer het hart van een wees of een slaaf, die wel MOET, dan hebben we vanuit ons hart een vrije keus gemaakt: Ik kies ervoor om Hem te dienen, ik WIL het!
Dat maakt alle verschil van de wereld!

The more you have given yourself to God, the more you have left for me…

Ps 40 U hebt mijn oren doorboord

 

Het is niet zo dat je deze posities streng kunt scheiden.

Er zijn mensen die niet tot geloof zijn gekomen, maar ze hebben ook geen idee dat ze een leegte hebben van binnen..

Er zijn mensen die tot geloof zijn gekomen, die mogen zichzelf dus beschouwen als een geliefd kind van God, maar ze kunnen het niet pakken..


Soms ben je je bewust van het feit dat je geliefd bent door God, maar heb je pijnplekken, die als ze getriggerd worden maken dat je reageert als een wees..

bottom of page