top of page

What about 'de toorn van God'?

De Vaderhartboodschap gaat niet over een lievige God, die alles goed vindt en door de vingers ziet,

en die iedereen onvoorwaardelijk aanneemt.

Darin Hufford heeft een prachtig boek geschreven over vertekende beelden die wij van God kunnen hebben. De onbegrepen God.
Hoe wij zijn gaan denken over God, zo zullen we Hem ook ervaren.
Als wij geloven dat God alleen maar liefde is, zullen we denken dat Hij onze foutjes wel door de vingers ziet. Dat is niet hoe de Bijbel God heeft leren kennen, want Hij is betrouwbaar en rechtvaardig.
Wat dat precies betekent legt Bob George dan weer heel mooi uit in zijn boek Echt Christendom.

Als we God hebben leren kennen als een strenge God, die voornamelijk zich bezig houdt met kijken

of wij ons nog wel binnen de lijntjes begeven, dan zullen we dát lezen, wanneer we de Bijbel openslaan.

Vaak koppelen we het beeld dat we hebben van onze aardse vader aan het Vaderbeeld van God.
Als je vader niet veilig was, kun je moeilijk geloven dat God veilig is.
Als je vader niet liefdevol en bevestigend was, denk je dat God ook zo is.
Als je vader er nooit was, denk je dat God er ook niet voor je is..

Als je denkt dat Hij boos is, zullen Gods woorden je boos in de oren klinken.Als je denkt dat Hij een drilmajoor is, zullen zijn woorden zo op je over komen.Als je vastgesteld hebt dat Hij teleurgesteld is in jou, zal je alleen maar teleurstelling lezen in zijn Woord.

Dat, wat we van God zijn gaan geloven, dat is wat we lezen als we de Bijbel openslaan.

Vandaar, dat het voor veel mensen niet aantrekkelijk is zijn Woord te lezen.
Dan wordt hun pijnplek opnieuw geraakt: ik ben niet goed (genoeg), ik doe er niet toe, hij houdt niet van mij.. etc.


Darin Hufford zei eens:

Als mijn vrouw mij een liefdesbrief schrijft, zal ik me door een leger van mensen heen worstelen om

die brief te pakken te krijgen, om te zien wat erin staat. Vervolgens zal ik hem lezen en herlezen tot het papier letterlijk in mijn handen uit elkaar valt.
Waarom? Omdat ik werkelijk van haar houd en ik alles wil weten wat er in haar hart omgaat.

 

Welk beeld heb je van God? Dat bepaalt wat je leest in de Bijbel. En óf je in de Bijbel leest.

 

Welk beeld wordt van God geschetst in de kunst, in de opvoeding, in kerken….?

God is wreed? Afwijzend? Liefdeloos?
Een kennis van me zei eens dat ze bang was voor God. Haar vader was vaak zó driftig, dat hij in blinde woede erop los sloeg. Kijk maar, zei ze, wat er in de Bijbel staat:

Vb. Ps. 103 geen vader slóeg met groter mededogen….

Je kunt erom lachen, maar hoe pijnlijk is het, hoe pijnlijk is het voor God zelf, als wij een vertekend beeld van Hem hebben?

En ja, God toornt. Maar waarover?

Over de zonde die in de wereld is gekomen en die zijn kinderen heeft geroofd. Hij toornt over onrecht!

Ik vroeg ooit aan God: Wilt U me leren in te zien hoe dat zich verhoudt, de God van liefde uit het Nieuwe Testament en de God van toorn uit het Oude Testament? God liet me inzien, dat in het Oude Testament Hij wel moest ingrijpen, anders had de duivel de strijd gewonnen en was er geen rest meer die behouden bleef. In principe houdt God van alle mensen, maar niet van elk gedrag. Het ingrijpen van God in het Oude Testament, was lange termijn-liefde.

De satan wil maar 1 ding: Gods plannen tegenwerken door middel van roven, liegen en vernietigen.

Hij wil graag dat we God zien als een strenge, straffende, toornige God, waar je maar beter uit de buurt kunt blijven.

Als we in de kerk bij herhaling horen dat God zich boos maakt wanneer wij ons niet dagelijks bekeren, dan schrikt dat af. Ik wil de mensen de kost niet geven die afgehaakt zijn vanwege de negatieve benadering van het christelijk geloof. (Wij zijn slecht, zondig, ellendig, niet instaat om enig goed te doen, alleen maar geneigd tot alle kwaad en zelfs onze beste werken zijn bevlekt met zonden...) Nou, lekker dan, denkt menigeen, geef mijn portie maar aan Fikkie. En ik snap dat!

Als wij niet het warm kloppende hart van God kennen voor zijn kinderen, als wij denken dat Hij als eerste kijkt of wij ons wel goed genoeg gedragen, dan zullen we niet tot Hem naderen.

Klopt, er IS scheiding gekomen door de zondeval. We kunnen niet meer in die intimiteit leven zoals Adam & Eva. maar God heeft er juist ALLES aan gedaan om ons weer dicht bij Hem te krijgen….

Als je focust op de toorn van God, als het je uitgangspunt is dat God boos en streng en hardvochtig is, dan kun je altijd wel bewijzen vanuit de Bijbel vinden om dat aan te tonen.

Maar ken je dan zijn hart of trek je verkeerde conclusies?


Het is zeker belangrijk om ook naar de toorn van God te kijken, maar dan in balans.
Eerst zijn liefde kennen en zijn hart.

De Bijbel zegt:

“God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis” (1 Joh. 1:5b).

“God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem” (1 Joh. 4:16).

God is rechtvaardig en betrouwbaar.

God is goed.

Als God van ons vraagt om in de eerste plaats lief te hebben, zou Hij dan niet zo zijn?


Bovendien:

Kijk naar Jezus, leer Vader God kennen.

Kijk naar Galaten 5:22, de vrucht van de Geest. Zo is Jezus, dat is zijn omschrijving, zijn karakter.
Zo is DUS ook de Vader, want Jezus laat zien wie de Vader is. Als je Mij kent, ken je ook de Vader.

Hoe zou het zijn als God alleen maar lievig was en alles goed vond?

Denk aan de film van Bruce Allmighty.

Aristoteles: “Iedereen kan boos zijn. Dat is makkelijk. Maar boos zijn op de juiste persoon, in het juiste mate, op het juiste moment, om de juiste reden en op de juiste wijze, dat is niet makkelijk.”

Ik geloof dat God, wanneer Hij boos is, dat is op de juiste persoon, in de juiste mate,

op het juiste moment, om de juiste reden en op de juiste wijze.

Kijk maar naar Jezus. Wanneer was Hij boos?
Toen ze een rovershol hadden gemaakt van de tempel,
Als mensen onrecht doen,
als zwakken onderdrukt of oneerlijk behandeld worden,
als mensen oneerlijk of schijnheilig zijn, etc. ( Ananias en Saffira)


Kijk altijd naar de context: God IS goed, rechtvaardig, eerlijk, betrouwbaar!

God wil dat iedereen gered wordt.


2 Petr. 3:9: “De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen;

Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.”

God haat de zonde, maar Hij houdt van de zondaar!
God had ons al lief toen wij nog zondaars waren.
Hij stierf voor ons vóórdat wij voor hem gekozen hadden.

 


Rom. 8: 1 en 2 zegt: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”.

En verder nog Rom. 5: 8 en 9: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”

Zo mag u vrijmoedig naderen tot de troon van de genade om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd. Hebr. 4:16

 

3 vragen.

In hoeverre heeft jouw beeld van God je verhinderd om de positie van geliefd kind in te nemen?

Hij wil graag een liefdevolle Vader voor jou zijn. Is dat oké voor jou?

Ben je bereid om te zeggen: Ik wil U kennen zoals U werkelijk bent, naar Geest & Waarheid en ik zet de deur van mijn hart voor U open?

bottom of page