top of page

Agenda December en daarna..


Hallo allemaal,

Inmiddels is er alweer een nieuwe maand aangebroken, dus opnieuw: Agenda-update!

 

Voor degenen die verder willen groeien in hun gebedsleven én ook het verlangen hebben met anderen te bidden, is er de mogelijkheid van de Gebeds / Nazorgcursus die vanaf januari 2020 op de planning staat.

Als data hebben we gekozen de volgende woensdagen:
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
DINSDAG 10 maart
25 maart
8 april
22 april

De kosten voor deze cursus zijn €25,00 p.p., incl. werkmap en koffie, thee met wat lekkers.
Voor meer info én voor opgave kun je mailen met bovenzaalbuitenwoel@gmail.com


Info over de Vaderhartavonden Bovenzaal Buitenwoel

Herken jij deze vragen:
Houdt God werkelijk van mij?
Hoe zit het met Gods toorn?
Hoe kom ik van mijn schuldgevoel en schaamte af?
Wat is ‘In Christus’ zijn?
Ben ik wedergeboren?
Hoe kan God tot zijn doel komen in mijn leven?

Over deze en andere geloofszaken hebben we gesproken in een serie van vier Vaderhart Avonden. Het is mooi om alle avonden mee te maken omdat er een opbouw in het verhaal zit en dan is het hele plaatje rond. Inmiddels zijn er al drie avonden geweest, maar je bent van harte welkom op 16 december voor de laatste avond.
Deze zal gaan over zondebesef, vergeving en verzoening, maar dan wél in het licht van het hele plaatje. Dus we beginnen en begonnen bij het Vaderhart van God.
Je hoeft je hiervoor niet op te geven en er is ook geen toegangsprijs.
Wel houden we een collecte voor Vaderhartactiviteiten.

De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie, thee en wat lekkers. We sluiten af tussen half tien en tien uur.

Van harte welkom op.
Buitenwoelkade 2 Veendam.

Tweede Kerstdag houden we een gezellige POTLUCK voor wie wil komen.
Van harte welkom vanaf 17.30 uur. We eten om 18 uur samen van de meegebrachte spullen.

 

VASTENWEEKEND
Inmiddels is het traditie om het eerste weekend van het jaar aan God te geven als een weekend van Bidden & Vasten. Ook in 2020 staat deze op de planning en wel van vrijdagavond 3 januari 19.00 uur – zondagmiddag 5 januari 14.30 uur.
Je kunt je hiervoor aanmelden via het mailadres bovenzaalbuitenwoel@gmail.com.

 

Verdere plannen voor 2020 zijn nog niet bekend.
Mocht je ideeën hebben of verzoeken, meld dat gerust!

Hartelijke groet,

 

Hinke Braam-Smit

bottom of page