© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Agenda November en daarna..


Hallo allemaal,

Inmiddels is er alweer een nieuwe maand aangebroken, dus opnieuw: Agenda-update!

De Alpha Prayer Course is bijna ten einde. Wat hebben we genoten, met véél mensen, van het lekkere eten, de gezelligheid, de goede filmpjes, maar ik denk toch vooral van het doorpraten in de groepjes.

Ik geloof absoluut dat God mooie dingen heeft gedaan, hier doorheen en dat mensen meer toegerust zijn om in vrijmoedigheid naar God te bidden.

 

Voor degenen die verder willen groeien in hun gebedsleven én ook het verlangen hebben met anderen te bidden, is er de mogelijkheid van de Gebeds / Nazorgcursus die vanaf januari 2020 op de planning staat.

Als data hebben we gekozen
15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april

De kosten voor deze cursus zijn €25,00 p.p., incl. werkmap en koffie, thee met wat lekkers.
Voor meer info én voor opgave kun je mailen met bovenzaalbuitenwoel@gmail.com


Info over de Vaderhartavonden Bovenzaal Buitenwoel

Herken jij deze vragen:
Houdt God werkelijk van mij?
Hoe zit het met Gods toorn?
Hoe kom ik van mijn schuldgevoel en schaamte af?
Wat is ‘In Christus’ zijn?
Ben ik wedergeboren?
Hoe kan God tot zijn doel komen in mijn leven?

Over deze en andere geloofszaken gaan we spreken in een serie van vier Vaderhart Avonden de komende maanden. Het is mooi om alle avonden mee te maken omdat er een opbouw in het verhaal zit en dan is het hele plaatje rond. Inmiddels zijn er al twee avonden geweest, maar je bent van harte welkom op 4 en 25 november voor de laatste twee keer.
Je hoeft je hiervoor niet op te geven en er is ook geen toegangsprijs.
Wel houden we een collecte voor Vaderhartactiviteiten.

De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie, thee en wat lekkers. We sluiten af tussen half tien en tien uur.

Van harte welkom op.
Buitenwoelkade 2 Veendam.

 

 

Dan is er nog een Van Hoofd naar Hartweek gepland voor vrouwen. Deze wordt gehouden van 18 tot 22 november.
Opgave via bovenzaalbuitenwoel@gmail.com
Vraag gerust om meer informatie.

 

VASTENWEEKEND
Inmiddels is het traditie om het eerste weekend van het jaar aan God te geven als een weekend van Bidden & Vasten. Ook in 2020 staat deze op de planning en wel van vrijdagavond 3 januari 19.00 uur – zondagmiddag 5 januari 14.30 uur.
Je kunt je hiervoor aanmelden via het mailadres bovenzaalbuitenwoel@gmail.com.

 

Verdere plannen voor 2020 zijn nog niet bekend.
Mocht je ideeën hebben of verzoeken, meld dat gerust!

Hartelijke groet,

 

Hinke Braam-Smit