top of page

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Van Hoofd naar Hart week

Van overleven en geleefd worden naar bewust leven.

Soms ligt onze kracht in deadlines, in het werken onder tijdsdruk en het moeten presteren.
Ons lichaam is daar echter niet voor gemaakt. Langdurig gebukt gaan onder stress heeft een enorm schadelijke impact op onze fysieke, maar ook op onze mentale en sociale positie.

We zijn gemaakt om af en toe rust te nemen. Om thuis te komen bij onszelf, en gewaar te worden wat er van binnen leeft en gehoord, gezien, gevoeld wil worden. En juist dat voelen kan zó spannend zijn, dat we ons er onbewust voor afsluiten…

Is dit een herkenbaar item voor je en wil je daarmee aan het werk?
Kom dan naar onze week van Hoofd naar Hart. Daar gaan we aan de slag met onszelf.
We kiezen voor een kleine groep vrouwen (5-7), waarin ruimte is voor ieders persoonlijke beleving. Je bent vrij om hier te komen overnachten of elders te slapen.
We koken en eten samen en ook de normale ‘corveeklusjes’ worden gezamenlijk verricht.

Het programma is een variatie van onderwijs, delen, oefeningen, opdrachtjes, creativiteit, ontspanning en muziek. We kunnen de avonden naar eigen inzicht invullen… lekker waar we dan zin in hebben!

We werken samen toe naar een feestelijke eindviering op de vrijdagmorgen. De afsluiting is dan na de lunch, meestal tussen 14.00 en 15.00 uur.

Aan het eind van de midweek mag je zelf bepalen wat je op financieel gebied wil bijdragen. Het kost natuurlijk wel het een en ander. Omdat we het alle vrouwen zo  gunnen is dit voor ons een mooie oplossing.

bottom of page